Alumni Dayah Al-Qurani Seuneubok Tuha Idi Rayeuk Raih Gelar Sarjana Di Yaman

Tgk.Muhammad Safrizal Putra Aceh Timur lulus Sarjana di Yaman.

gaespost.com | ACEH TIMUR – Aceh kembali menorehkan catatan dengan tinta emas di negeri yaman, kini sejarah membanggakan di ukir oleh Tgk. Muhammad Safrijal putra asal Tanjong Kapai, Idi Rayeuk, Aceh Timur.


Alumni Dayah Al-Qurani, Seuneubok Tuha, Aceh Timur, di bawah bimbingan Tgk. Anwar Sulaiman tersebut berhasil meraih gelar Sarjana di salah satu Universitas ternama di negara Yaman yaitu Universitas Al-Ahgaff Tarim, Hadhramaut, Yaman.


Tepatnya pada hari kamis, 30/6/2022, 92 Mahasiswa yang berasal dari berbagai negara diwisudakan di Universitas Al Ahgaff. 72 wisudawan berasal dari Indonesia, 14 wisudawan dari Yaman, 3 wisudawan dari Malaysia, 2 wisudawan dari Thailand, 1 wisudawan dari Tanzania, dan Tgk. Muhammad Safrijal satu-satunya wisudawan yang berasal dari Aceh.


Walaupun terlahir dari keluarga sederhana, anak dari bapak Hasan Basri dan dari Ibu Suriani Salihin tidak menjadi hambatan untuk mengejar cita-cita dan pendidikan yang tinggi.


Universitas Al-Ahgaf merupakan salah satu Universitas yang menduduki peringkat ketiga dari seluruh Universitas di Yaman. 

Al Ahgaff mempunyai beberapa jurusan seperti Jurusan Syariah, Syariah dan Hukum, Hadis, Dirasah Islamiyah, Ulumul Quran, Ekonomi, Komputer dan Jurusan lainnya. Tak hanya itu, Universitas Al-Ahgaff juga di huni oleh guru-guru yang berpangkat Mufti dan para Ulama-ulama lainnya.


Selain tenaga pengajar yang alim, Universitas Al-ahgaff juga terletak di tempat yang sangat sesuai untuk belajar ilmu syariah, bahkan di katakan Tarim adalah tempat para Ahli Fiqih, penghafal Al-Quran Hadis, dan negeri ini juga di juluki sebagai negeri seribu Wali.


Semenjak kecik, Tgk. M.Safrijal menimba ilmu dari orang tuanya, juga di kampung halamanya sendiri seperti mana adat di Aceh, kemudian melanjutkan pendidikan di MIN Gampong Baroe, Mtsn Model Idi, kemudian ke MAN Gampong Jalan. Di samping sekolah, beliau juga menimba ilmu di Dayah Al-Qurani Seuneubok Tuha Aceh Timur dibawah asuhan Tgk. Syeh Anwar Sulaiman.


Setelah selesai Pendidikan MAN Gampong Jalan, Tgk. Safrijal melanjutkan pendidikan ke Malaysia di Madrasah Al-Khairat, Kuching Sarawak. Yang dipimpin oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas, kala itu Tgk. Safrijal merupakan satu-satunya pelajar yang berasal dari Aceh, bahkan dari Indonesia.


Selama di Malaysia, beliau mampu menyelesaikan Sijjil Tinggi Agama Malaysia (STAM) yang bekerja sama dengan Al-Azhar Mesir dengan predikat Jayid jiddan dan menjadi satu-satunya pelajar yang memperoleh nilai tertinggi pada saat itu di Madrasah Al-Khairat. Setelah 3 tahun lamanya di Malaysia, Tgk. Safrijal meneruskan pendidikannya di Universitas Al-Ahgaff pada tahun 2017 silam.


Setibanya di Yaman, Tgk Muhammad Safrijal mengambil jurusan Syariah di Universitas tersebut, walaupun keadaan Hadhramaut terkadang sangat panas dan terkadang sangat dingin, tidak mematahkan semangat beliau dalam menempuh pendidikan di Negeri yang dijuluki Bumi Seribu Wali.


Selama di Yaman, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti menjadi wakil ketua Wasilah (Wadah Silaturrahmi Aceh Hadhramaut) selama tiga tahun, juga menjadi seketaris Opisi (Organisasi Penuntut Ilmu Sumatra), serta menjadi wakil ketua dan bendahara di salah satu badan usaha di Universitas Al-Ahgaff, ketua Mahasiswa Aceh di universitas Al-ahgaff dan lainya.


Turut hadir dalam acara tersebut, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Baharun Rektor Universitas Al-Ahgaff, Dr.Abdullah bin awad bin Smith selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum, juga turut hadir salah satu mufti kota tarim dan juga dosen Universitas Al-Ahgaff Syekh Muhammad Al-Khatib, juga seluruh dosen dan ulama tarim lainya turut hadir dalam acara tersebut.


Acara pun berlangsung meriah dan tertib, juga di suguhi syair-syari Arab dan Qasidah yang membuat acara semakin hidup. 


Semoga ilmu yang di pelajari dapat diamalkan dan dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.


Sekali lagi, selamat dan sukses untuk tgk Muhammad safrijal. []

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *